Poplatky - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Poplatky

Poplatky spojené s půjčkou

Operace Poplatek
Zadání aukce ZDARMA
Vložení nabídky do aukce ZDARMA
Topování aukce (zvýraznění aukce před ostatními) 50 Kč - 300 Kč (v závislosti na výši požadovaného úvěru)
Náhrada hotových výdajů za poštovné během zprostředkování úvěru (placeno dlužníkem) 220 Kč
Pořízení výpisu z centrální evidence exekucí (placeno dlužníkem) 120 Kč
Obnova zablokovaného účtu 350 Kč
Obnova zrušeného účtu 500 Kč
Zaslání upomínky při porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o úvěru a jeho zprostředkování a správě 350 Kč
Zaslání papírového výpisu o umoření 350 Kč
Zaslání elektronického výpisu o umoření ZDARMA
Zpracování a zaslání elektronické dokumentace k úvěru ZDARMA
Zpracování, tisk a zaslání vytištěné dokumentace k úvěru na žádost klienta 100 Kč
Odměna za poskytování platebních služeb malého rozsahu 5 % z výše zprostředkovaného úvěru
(3,5 % při řádném splacení půjčky bez prodlení - "Bonus k plnění termínů")
Smluvní pokuta za zesplatnění úvěru (placeno pouze v případě porušení příslušného ustanovení smlouvy o úvěru a jeho zprostředkování a správě a to dlužníkem věřiteli) 10 % z celkové nesplacené částky úvěru
Smluvní pokuta za přímou komunikaci mezi dlužníkem a věřitelem 20 % ze sjednané částky úvěru
Služby spojené s daňovým poradenstvím Cena dle dohody v závislosti na časové náročnosti požadovaných služeb
Služby spojené s obstaráváním ostatních záležitosti dle potřeb úvěrovaného 250Kč/hodina + cestovné (je-li to relevantní)

 

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852