Registrace u ČNB - Prestito - online půjčky

+420 222 360 702 info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

Registrace u ČNB

Společnost HM Capital Partners s.r.o. provozující portál pro zprostředkování úvěrů Prestito.cz je za účelem kontroly zprostředkovávaných úvěrů registrována u České národní banky.

Na základě získaného osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu poskytuje společnost HM Capital Partners s.r.o. čtvrtletně České národní bance přehled o provedených platbách. Dohledu pak podléhá transakční účet, přes který veškeré platby protékají.

Registrace u České národní banky je tedy pro uživatele našeho portálu zárukou, že veškeré platby, které budou zaslány na účet naší společnosti, budou použity v souladu s Vašimi pokyny.

České národní banky funguje jako orgán dohledu nad finančním trhem na základě zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení o registraci je ke stažení zde.

+420 222 360 702 / info@prestito.cz

pracovní dny 9:00 – 17:00

© Prestito.cz | Všechna práva vyhrazena | HM Capital Partners s.r.o., Rašínovo nábřeží 384/56, Praha 2, 128 00
IČ: 24305821, Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 194852